Vuurman en Watervrouw

In dit boek gaat Silvana Schwitzer in op de kennis van de
werking van de vijf elementen in de Chinese geneeskunst.
Het is een universele wet waarop ook de Tao is gebaseerd.
De man is yang en de vrouw yin, ofwel vuurman en
watervrouw.

In het boek wordt op duidelijke wijze de samenhang lichaam geest-ziel uitgelegd. Het gaat om harmonie, preventie en het herstellen van verstoorde energieën, niet door opschroeven van prestaties maar het ontdekken van zachtheid en harmonie. Alles is energie, zo wordt ook in dit boek duidelijk. Bij elk element en corresponderende orgaan hoort een emotie. Er wordt ook ingegaan op de elementen en je persoonlijkheid.
Onzekerheid is een indicatie van een zwakke nierenergie, woede duidt op een verstoorde leverenergie. Door oefeningen op basis van de vijf elementen kan men de storingen opheffen. In het boek staan enkele gemakkelijk toepasbare oefeningen.
Het boek is een goede ondersteuning om inzicht te krijgen in de energetische werking van de vijf elementen.

Leven in harmonie met de vijf elementen
Dr.Silvana Schwitzer, (De Driehoek ISBN 9-789060-305997)