Tai Chi Tao Groep

De Tai Chi Tao Groep is de groep leraren die zijn opgeleid en werken vanuit het gedachte- en bewegingsgoed van het Tai Chi Tao principe vormgegeven en door ontwikkeld door Jan Kraak. Het is een toegankelijke manier om de princiepen van het Chinese denk en bewegingsgoed onder de mensen te brengen. Waardoor iedereen het voordeel ervaren kan. De leraressen en leraren geven verder zelf vorm aan hun Tai Chi Tao zoals ze dat in de basis hebben meegekregen, openstaand voor andere visies . Bij onze leraren staat de zelfontplooiing van de cursisten voorop. We bemoedigen cursisten tot onderzoek om zo zijn/ haar weg van Harmonie te vinden. Zodat de cursisten zelf hun eigen Tai Chi Dao ontwikkelen en hun eigen bewegingsvrijheid leren kennen.